Skip links

POLITYKA PRYWATNOŚCI/COOKIES 

Szanowni Państwo,

niniejsza Polityka Prywatności (dalej: Polityka Prywatności) przedsiębiorcy działającego pod firmą: Moduliq sp. z o.o. (dalej: Usługodawca) określa, w jaki sposób Usługodawca gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane Użytkowników serwisu www.moduliq.com(dalej: Serwis). Serwis prowadzony jest przez Usługodawcę.

 1. Kto jest Administratorem danych osobowych Użytkowników?

W związku z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej: RODO) Usługodawca informuje, że administratorem, czyli podmiotem, który decyduje o tym jak będą wykorzystywane dane użytkowników Serwisu (dalej: Użytkownik) jest Usługodawca, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: rodo@moduliq.com

 1. Jakie dane osobowe Użytkowników przetwarzamy?

Podczas składania zapytania nowy Klient zostanie poproszony o podanie następujących danych:

 • Imię;
 • Nazwisko(opcjonalnie);
 • Nazwa firmy i NIP w przypadku firmy(opcjonalnie);
 • Adres e-mail;
 • Nr telefonu(opcjonalnie)
 1. Czy muszą Państwo podawać swoje dane osobowe Usługodawcy?

Podanie przez Użytkownika powyższych danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże ich nie podanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania, przez co nie będziemy mogli świadczyć Państwu usług.

 1. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Użytkowników

Państwa dane osobowe określone w punkcie 2 Polityki prywatności, będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu możliwości komunikacji  drogą elektroniczną i obsługi Państwa zgłoszeń.

 1. Przez jaki czas przechowujemy podane przez Państwa dane osobowe?

Dane określone w punkcie 2 Polityki prywatności, będą przechowywane do momentu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Dane osobowe zebrane do celów marketingowych, na które Użytkownik wyraził odrębną zgodę, przechowujemy przez okres wykonywania działań marketingowych lub do momentu wniesienia sprzeciwu przez Użytkownika wobec przetwarzania jego danych osobowych.

 1. Komu udostępniamy dane osobowe Użytkowników

Państwa dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną. Naszym pracownikom i współpracownikom, dostawcy Serwisu, firmie hostingowej obsługującej naszą pocztę mailową, podmiotom współpracującym z Nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych i prawnych.

 1. Bezpieczeństwo danych osobowych

Usługodawca zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 1. Przechowywanie danych osobowych i prawa Użytkownika

Użytkownicy mają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez nas narusza przepisy RODO, mają prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Weryfikacji danych lub korekty danych można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres: rodo@moduliq.com

Użytkownik ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego w tym Kodeksu cywilnego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

 1. Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)?

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną takich jak wysyłanie poczty e-mail, wysyłanie powiadomień, hosting danych.

 1. Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa?

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

 1. Polityka cookies

Korzystanie z Serwisu jest realizowane za pomocą bezpiecznego Protokołu SSL, który wpływa na ochronę transmisji danych w sieci Internet.

Serwis może wykorzystywać pliki cookies (tzw. ciasteczka), czyli pliki z informacją, które są zapisywane przez serwer Usługodawcy na komputerze Użytkownika. Stosowanie plików cookies umożliwia podnoszenie jakości usług oferowanych przez Serwis poprzez:

 1. usprawnienie procesu wyboru i zamawiania produktów;
 2. informowanie o preferencjach Użytkownika;
 3. tworzenie statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z usług Serwisu.

Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. W ramach Serwisu wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:

 1. „sesyjne” – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
 2. „stałe” – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
 3. „wydajnościowe” – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 4. „niezbędne” – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu;
 5. „funkcjonalne” – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika;
 6. „własne” – zamieszczane przez Serwis;
 7. „zewnętrzne” – pochodzące z witryny zewnętrznej niż Serwis;
 
 1. Mechanizm Cookies w Serwisie

Nasza witryna wykorzystuje pliki Cookies, które ułatwiają korzystanie z jej zasobów. Cookies zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze Użytkownika – nasz serwer może je odczytać przy ponownym połączeniu się z tym komputerem. Wykorzystanie plików cookies nie umożliwia pobrania jakichkolwiek danych osobowych i adresowych Użytkownika ani innych poufnych informacji z jego komputera. Stosowanie „ciasteczek” nie jest możliwe, jeśli w przeglądarce internetowej wyłączono opcję zapisywania plików cookies. Wyłączenie powołanej opcji nie uniemożliwia korzystania z Serwisu, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Większość przeglądarek internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Każdy Użytkownik naszego Serwisu ma możliwość zmiany ustawień dotyczących plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Serwis do prawidłowego działania wymaga najnowszej wersji jednej z poniższych przeglądarek:

 • Chrome
 • Firefox
 • Edge
 • Opera
 • Safari
 1. Dodatkowe informacje

W ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych bądź też podczas korzystania z Serwisu w Państwa urządzeniu mogą być dodatkowo umieszczone pliki Cookies pochodzące od innych podmiotów w szczególności od dostawców takich jak: Facebook, Google w celu umożliwienia Państwu skorzystania z funkcjonalności Serwisu zintegrowanych z tymi serwisami. Każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików Cookies w swojej polityce prywatności w związku z czym ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby przed skorzystaniem z takich stron zapoznać się z dokumentem dotyczącym Polityki prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na naszej stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany polityka prywatności ukaże się na stronie z nową datą.

                                                                                                                                                                                                                                                 Zarząd Moduliq sp. z o.o.

 

                                         

This website uses cookies.
Zobacz
Przesuń